suskelti

suskelti
suskélti, sùskelia, suskė́lė 1. refl. tr. įsižiebti ugnį: Kanopele vartus atsikelsiu, packavele ugnelę susiskelsiu LTR(Vlk). 2. tr. sulydyti, sudurti: Suskélk gelžį Als. 3. intr. NdŽ šnek. suduoti, sušerti: Abiem rankom smagiai suskėlė jam per ausis J.Balč. 4. tr. šnek. smagiai papasakoti: Jeigu kas, jis ne tokią istoriją suskels V.Bub. 5. tr. šnek. sulošti: Suskélkim kortom Pn. Suskélti akytės (sulošti „dvidešimt vieną“ akį) NdŽ. \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskelti — išskelti, ìšskelia, išskėlė tr. K, Š; M 1. DŽ1 skeliant padaryti: Iš to lenkto uosio galėsim išskelti šlajom pavažas Sml. Iš balto diemedėlio išskelsiu irklelį LTR(Mrj). Ei išskel̃s, išskel̃s baltas lentužėles, dirbdins naujas staklužėles JV49.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskelti — nuskelti, nùskelia, nuskėlė tr. 1. K skeliant atidalyti: Nuskėlė [akmens] gabalą sklepu Drsk. Medys kuris per pusę nuskeltas, kuris visai nulaužtas Šr. Įsiutęs perkūnas nuskėlė ąžuolo viršūnę, sudraskė šakų vainiką rš. Nuskelti lentos kraštą DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskelti — paskelti, pàskelia, paskėlė 1. tr. skeliant atidalyti, atskelti: Paskeldavo medžių i žibindavo Krž. | refl. tr.: Padėk po pečiu pliauckų – nebėra iš ko šakalių pasiskelti Jnš. 2. tr. Ser pajėgti skelti. 3. tr. NdŽ kurį laiką skelti. 4. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskelti — tr. K; SD324, H, R330, N, Sut, M 1. DŽ skeliant perdalyti: Perskeltas SD320. Parskelti medį J. Vinkšną reik skaldyti į rinkį – parskelti negal Ms. Pagalys su šaka, neperskelia, keikias Klt. Perkūnija y[ra] trenkusi – į kelius šmotus y[ra] tatai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praskelti — praskelti, pràskelia, praskėlė tr. 1. kiek įskelti: Praskelti lazdos galą DŽ. 2. praskaldyti: Praskelk šakalių – nebus kuo įkurti Lnkv. Tas Kazė jau toks lebeda, kad nė malkų nemoka praskelti! Krtn. Praskėlė balanų nedaugį ir atsigulė Arm. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskelti — priskelti, prìskelia, priskėlė tr. NdŽ; I 1. Klt priskaldyti: Priskelk balanų J. Prikapotai malkos kojų rankelių, priskeltai balanų mano petelių, privytai pantelių mano kaselių (d.) Eiš. 2. priskirti: Pryskėlė mumis pry Šilalės [rajono] Grd. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razskelti — ×razskelti, ràzskelia, razskėlė (hibr.) tr. 1. perskelti: Prie kamliui pagalys sunku razskelt Dglš. Grauzmas akmenį razskėlė Aps. 2. susimušti, susidaužti: Lėkdamas paslydavo ir galvą razskėlė GrvT94. skelti; antskelti; apskelti; atskelti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”